FR - NL

Kleurslagen

Koekoek goudhalzig

Grote hoenders: erkende kleurslag - Kriel: erkende kleurslag.Haan:

elke veer (met uitzondering van de kop, het halsbehang, zadelbehang, rug- en schouderveren) is op een grijszwarte ondergrond, drie tot vier keer licht boogvorming overdawrs onderbroken door een lichtgrijze bond die niet scherp begrensd is.
De kop, het halsbehang, zadelbehang, rug- en schouderveren zijn licht oranje een vertonen eveneens een opeenvolging van donkere en lichte banden. Het hals- en zadelbehang vertonen een koekoekkleurige schachtstreep dewelke niet mag doorlopen tot de punt van de veer. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter, afhankelijk van de lengte van de veer en neigen ze naar een omgekeerde V-vorm.
De schouderveren zijn rood met een spoor van koekoektekening. De slagpennen zijn koekoek zonder enig spoor van rood of oranje.
De tekening moet over het hele lichaam zo gelijk mogelijk zijn, met een heldere grondkleur. De bleke dwarsbanden zijn breder bij de haan waardoor hij lichter van kleur is dan de hen. De donskleur is lichtgrijs en vrijwel zonder tekening.Hen:

de koekoek is getekend zoals de haan maar toont donkerder door de smallere lichte dwarsbanden.
De kop en halskraag zijn licht oranje en de halskraag vertoont bovendien een koekoekkleurige schachtstreep dewelke niet mag doorlopen tot het uiteinde van de veer. De oranje veergedeelten vertonen eveneens een opeenvolging van donkere en lichte banden.Snavel:

donker hoornkleurig.Loopbenen en zolen:

witroze tot grijsachtig.Fouten:

te weinig getekend in de slagpennen; te lichte of te donkere grondkleur; verwaterde tekening; aanwezigheid van miskleurde veren; wit in de sikkels, staartstuurveren of slagpennen; zwakke of doorbrekende schachtstreeptekening; te weinig goud op het achterhoofd en de hals van de hen; te bleke halskraag bij de hen of sierbevedering bij de haan; goud zoming op de borst.Uitsluiting:

gouden of bruine tinden over het ganse gevederte bij de hen, aanwezigheid van rode of bruine vleugeldriehoek bij de haan.Informatiebron: Standaard hoenders & krielen 2012 - Belgische rassenhaan koekoek goudhalzig haan koekoek goudhalzig hen koekoek goudhalzig hen koekoek goudhalzig kuiken koekoek goudhalzig


GR : erkende kleurslag bij de grote Marans.
Kr : erkende kleurslag bij de Maranskrielen.