FR - NL

Kleurslagen

Koekoek zilverhalzig

Grote hoenders: erkende kleurslag - Kriel: erkende kleurslag.Haan:

elke veer (met uitzondering van de kop, het halsbehang, zadelbehang, rug- en schouderveren) is op een grijszwarte ondergrond, drie tot vier keer licht boogvorming overdawrs onderbroken door een lichtgrijze bond die niet scherp begrensd is.
De kop, het halsbehang, zadelbehang, rug- en schouderveren zijn zilverwit. Het hals- en zadelbehang vertonen een koekoekkleurige schachtstreep dewelke niet mag doorlopen tot de punt van de veer. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter, afhankelijk van de lengte van de veer en neigen ze naar een omgekeerde V-vorm.
De slagpennen zijn koekoek zonder enig spoor van een witte vleugeldriehoek.
De tekening moet over het hele lichaam zo gelijk mogelijk zijn, met een heldere groundkleur. De bleke dwarsbanden zijn breder bij de haan waardoor hij lichter van kleur dan de hen. De donskleur is lichtgrijs en vrijwel zonder tekening.Hen:

de koekoek is getekend zoals de haan maar toont donkerder door de smallere lichte dwarsbanden.
De kop en halskraag zijn zilverwit en de halskraag vertoont bovendien een koekoekkleurige schachtstreep dewelke niet mag doorlopen tot het uiteinde van de veer.Snavel:

donker hoornkleurig.Loopbenen en zolen:

witroze tot grijsachtig.Fouten:

te weinig getekend in de slagpennen; te lichte of te donkere grondkleur; verwaterde tekening; aanwezigheid van miskleurde veren; wit in de sikkels, staartstuurveren of slagpennen; zwakke of doorbrekende schachtstreeptekening; te weinig wit op het achterhoofd en de hals van de hen; iets te romige halskraag bij de hen of sierbevedering bij de haan; wit zoming op de borst.Uitsluiting:

zalmkleurige borst bij de hen; aanwezigheid van een witte vleugeldriehoek bij de haan.Informatiebron: Standaard hoenders & krielen 2012 - Belgische rassenhaan koekoek zilverhalzig haan koekoek zilverhalzig hen koekoek zilverhalzig hen koekoek zilverhalzig kuiken koekoek zilverhalzig


GR : erkende kleurslag bij de grote Marans.
Kr : erkende kleurslag bij de Maranskrielen.